«Μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες εγγεγραμμένοι βάσει του Νόμου Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί, που διατηρούν Γραφείο μόνοι τους ή εταιρικά με άλλους μελετητές και προσφέρουν σαν αυτοεργοδοτούμενοι με αμοιβή μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κοινό ή στον κρατικό / ημικρατικό τομέα γενικά.»