Προσφορά/ αναζήτηση Θέσης Εργασίας για Πρακτική Εξάσκηση

Σας ενημερώνουμε ότι πτυχιούχοι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί έχουν απευθυνθεί στην ΠΟΕΕΜ για εξεύρεση εργασίας για σκοπούς πρακτικής άσκησης και εγγραφή στο ΕΤΕΚ. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να εργοδοτήσουν αρχιτέκτονες/πολιτικούς μηχανικούς για πρακτική εξάσκηση στα γραφεία τους όπως επικοινωνήσουν με το γραφείο της ΠΟΕΕΜ ή με τον πρόεδρο της ΠΟΕΕΜ κ. Χ.Π. Ανδρέου.

Ευχαριστώ.