Επισυνάπτεται αρχείο το οποίο περιλαμβάνει εγχειρίδιο ως βοήθημα προς νέους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς.

εγχειρίδιο αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών