Πληροφόρηση

Απάντηση Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.494, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεωκωσίας κ. Χαραλάμπου Θεοπέμπτου

Απάντηση ημερομηνίας 4 Οκτωμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.494, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεωκωσίας κ. Χαραλάμπου Θεοπέμπτου

(Απάντηση Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντο).

Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη χρήση – Κανονισμός 61.ΗΑ Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2017

Στις 14/9/2018, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ περί οδών και Οικοδομών, το οποίο τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Το Παράρτημα αυτό που αντικαθιστά το προηγούμενο,  επισυνάπτεται για διευκόλυνση σας (Παραρτημα ΙΙΙ. 2018_1_262).

Ο περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων από ορισμένα Έργα Νόμου

Νέος περί της εκτίμησης στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα Νόμος του 2018, που τροποποιεί τον προηγούμενο Νόμο 2005-2014.

Ο Τροποποιημένος αυτός Νόμος επισυνάπτεται για διευκόλυνση σας (127(Ι)2018-Νόμος ΕΠΕ).

Μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών οικοδομής στο Δήμο Αγλαντζιάς – από ΕΤΕΚ

Μείωση Χρόνου Έκδοσης Αδειών – ΕΤΕΚ

Θερινές Διακοπες 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το γραφείο της ΠΟΕΕΜ θα παραμείνει κλειστό από την Δευτέρα 6/8/18 μέχρι και την Παρασκευή 24/8/18.

Με εκτίμηση,
ΠΟΕΕΜ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πληροφορίες, Στοιχεία Επικοινωνίας & Περιοχές Ευθύνης Προσωπικού – Επαρχιακού Γραφείου Πολεοδομίας Πάφου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΑΦΟΥ

Πηγή ενημέρωσης για πολεοδομική νομοθεσία

Στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού Ε.Γ.Π.Πάφου

Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου πρόσβασης κοινού

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΕΕΜ 2018

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

Ανακοίνωση_Σχεδίου_2η_ Προκήρυξη_19.03.2018 / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΕΚ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΕΚ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK  ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ   ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ   ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Μετά την έγκριση του προγράμματος εξάσκησης Νέων Αρχιτεκτόνων και Πολ. Μηχανικών
από την Κυβέρνηση μέσω του ΕΤΕΚ και την πληρωμή στους ασκούμενους του ποσού των
650€ το Δ.Σ της ΠΟΕΕΜ έχει αποφασίσει να ενισχύσει περαιτέρω τους ασκούμενους Νέους
Αρχιτέκτονες και Πολ. Μηχανικούς με το ποσό των 150€ για 6 ΜΗΝΕΣ με την προϋπόθεση
ότι η εξάσκηση γίνεται σε γραφείο μέλους της ΠΟΕΕΜ (ένας ασκούμενος ανα γραφείο).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΠΟΕΕΜ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΕΤΑΤΡΗ 28/02/2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΟΕΕΜ ΜΕ Δ.Σ. ΕΤΕΚ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΟΕΕΜ ΜΕ Δ.Σ. ΕΤΕΚ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΕΜ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μέτρα για τη νομιμοποίηση/ αδειοδότηση αυθαίρετων νέων κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εργασίες με αμίαντο – όροι και έντυπο ειδοποίησης για εργασίες με αμίαντο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΜΙΑΝΤΟ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαδικασία διαβουλεύσεων πριν την υποβολή αίτησης για Πολεοδομική Άδεια

Προς Έντιμο Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο

Διάταγμα Υπουργού Εσωτερικών (διάταγμα νομ.1 2017)

25-ΕΝΤΟΛΗ 1_2017 (Συντελεστές Ανάπτυξης και Αποστάσεις Οικοδομής από τα Όρια Τεμαχίου)

Ανακοίνωση Διευθύντριας Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως για Εφαρμογή Διαταγμάτων Ανάπτυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ / ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΟ 2

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΕΕΜ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Επιστολή προς ΕΤΕΚ